Ledenlogin

Repetitie

Een waardig afscheid

Zaterdag 6 maart hebben we helaas afscheid moeten nemen van ons erelid Gerbrand Balk die op 2 maart overleden is.

Gerbrand is maar liefst bijna 75 jaar lid geweest van onze vereniging. Begonnen op de bugel en later overgestapt naar de bastuba. Wat heeft hij altijd genoten van het muziek maken! Hij heeft altijd veel voor de vereniging betekend.

Gerbrand wist dat zijn einde naderde en had de wens dat de Herleving zou spelen met zijn uitvaart. Normaal geen probleem natuurlijk, maar iimage.jpegn Corona tijden is alles anders. In overleg met de familie, de uitvaartleidster en dirigent is besloten om met een minimale bezetting na afloop van de plechtigheid binnen, buiten 2 muziekstukken te spelen op het kerkhof. En als laatste “De Last Post” op de trompet.

Er waren zoveel mogelijk leden aanwezig tijdens de erehaag die gevormd werd voor de rouwstoet op weg naar de kerk.

Het werd een waardig afscheid en wat klonk de muziek mooi! Het maakte veel indruk.

© 2012 - 2024 - Muziekvereniging De Herleving - Alle Rechten voorbehouden